hos butonu
1. basıldığında, bir adet, bol mis almış entry getiren buton.
Alakalı olabilir!
- hos bulduk
- hos ve bos
- hos gor sen
- hos bulmak
- hos ama bos

nedir.Net