imarli alan
1. su sağlanarak, kanalizasyon sistemi, yolları ve diğer temel donanımı oluşturarak daha yararlı hale getirilmiş toprak.
(bkz: gecekondu)
Alakalı olabilir!
- imarbank
- imarethane
- imarsiz
- imar bankasi
- imar

nedir.Net