importar
1. isp: ilgilenmek, umrunda olmak
Alakalı olabilir!
- import
- import export
- impostor
- impossible creatures
- impossible brutality

nedir.Net