indirgemecilik
1. bir düşünce sisteminin, ele aldığı konuyu temel bir veya bir kaç kavramla açıklaması durumu. sıfat hali (indirgemeci) genellikle olumsuz bir anlamda kullanılsa da, indirgemecilikten kaçınılıp kaçınılamayacağı hala tartışılan önemli bir sorundur.
2. (bkz: indirgenme reaksiyonları)
3. manevi, ruhsal, dini , vs gibi fiziksel olmayan kavramları fiziksel, bilimsel olana indirgeyerek açıklayan akım
Alakalı olabilir!
- indirgenme
- indirmek
- indir o eli
- indirme
- indirgenme reaksiyonlari

nedir.Net