irade yitimi
1. karar verme, dikkat, istekli kımıldama vb. zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, irade kaybı, abuli, istenç yitimi. *
Alakalı olabilir!
- irade kaybi
- iradecilik
- iradesizlik
- irade
- iradi issizlik

nedir.Net