jar
1. kıs:joint airworthiness requirement
avrupanın kullandıgı ucakların saglaması gereken homologasyon sartları
2. ing: kavanoz
3. java archive dosyaformatı.. sınıflar,medyalar ve yürütme betiğinin bir arada toplandığı java yürütme arşivleri..
Alakalı olabilir!
- jars
- jarse
- jarre
- jarek
- jarret

nedir.Net