kalmak
1. (bkz: sinifta kalmak)
2. olduğu yerde durmak. bir yerde konaklamak. sınıf geçmemek.
Alakalı olabilir!
- kalmah
- kalmadi
- kalmayacak
- kalmak turkusu
- kalma durumu

nedir.Net