kaynana
1. (bkz: babaanne)
2. asıl kökü kayın ana olan kelime zamanla harf düşmesine uğramak suretiyle söylenişi daha kolay olan bu kelimeye dönüşmüştür.
3. eş durumundan edinmek zorunda kaldığımız zoraki kadın akraba... sevdiceğimizi doğurup büyüten kadın olduğuna bir türlü inanamadığımız ya da inanmak istemediğimiz cadı... bunların "kayınvalide", "anne" hatta "anneciğim" diye adlandırılabilen iyi yürekli ve sevimli modelleri de vardır (gel gör ki bize rastlamaz!)
ama gene de.. en iyi kaynana, ölü kaynanadır..
4. (bkz: gelin kaynana kavgası)
5. bir anadolu geleneği.

http://www.ntvmsnbc.com/news/304250.asp
6. kai=büyük
önüne gelen herşeyi büyüten-yanlış hatırlamıyorsam arapça bir ön ek.
bu bağlamda-büyükana anlamında kullanılan,pek çok kaktüs türüne (ör:kaynana parmağı, kaynana dili, kaynana yumruğu gibi) ad verilmesine vesile olmuş bir anne modeli.severiz kendilerini.
7. ekim ayının 4. pazartesi günü, 1981 yılında abd'de temsilciler meclisi'ne verilen bir önerge ile kayınvalideler günü olarak kararlaştırılmıştır.
8. kökeni kaim ana olan sözcük. kaim "yerine geçen" demektir. yani ana yerine geçen. anadoluda gelinler tarafından "kaynana kaynar kazana.." şeklinde türkülere konu olmuş ailevi pozisyondur bir de.
9. (bkz: semra yücel)
10. (bkz: kayınpeder)
11. çoğunlukla sadece anne olarak hitab edilen eşin annesi.
12. kaynar kazana...
13. (bkz: kainan)
Alakalı olabilir!
- kaynata
- kaynanator
- kaynanalar
- kaynarca
- kaynamak

nedir.Net