kentsel rant
1. tarihte kentler demokrasi, özgürlük, eşitlik, dayanışma gibi uygarlığın ürettiği pek çok değere mekan olmuştur. sokak, mahalle, semt ve kent dayanışması gibi toplumsa dayanışmamızın yerel dayanağı bu mekanlar ve alanlar olagelmiştir. doğru planlanmış bir kentin barışın gelişmesindeki, toplumun mutlu olmasındaki katkısının büyük ve tartışmasız olduğu açıktır. aynı şekilde kaçak ya da kötü planlanmış bir kent ise mutsuzluğun ve şiddetin kaynağıdır.
uzun zamandır ülkemizde kentlerin daha yaşanılır olması, kentin ve kentlilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kullanılması gereken kaynakların ayrıcalıklı kesimlerin kullanımına izin verilmesinin tehlikelerinin vurgulandığı bildirilerde tüm kentlerin duyarlı olmaları çağrısı yapılmıştır.
kentsel rantın olumsuz bir çehresi vardır, kente vizyon çizecek üst ölçek plan yokluğundan, planlama bu spekülasyonun meşrulaştırma aracı haline gelmiş, ekonomik faaliyetler de arazi spekülasyonu yoluyla gerçekleştirilen, artı değer üretmeyen gelir transferlerine mahkum olmuştur. kent toprakları, sadece alınıp satılan ve üzerinden para kazanılan bir değişim aracı olarak görülmekte, kentin yaşanabilirliği önemsenmemektedir.
Alakalı olabilir!
- kenter
- kenterler
- kentsel tasarim
- kentsel donusum
- kent reklami

nedir.Net