klasizm
1. edebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insanı ele almalıdır, sanat eseri ahlaka uygun olmalıdır. monteigne, descartes, racine, la fontaine, moliere, comeille bu akımın önemli temsilcilerindendir.
türk edebiyatında Şinasi klasizme yakınlığıyla bilinir. ahmet vefik paşa da moliere'den çeviriler yapmıştır.
Alakalı olabilir!
- klasisizm
- klasik
- klas fm
- klas
- klassis

nedir.Net