kodon
1. genetik şifrenin temel birimi,böyle olmakla birlikte, kodon (şifre sözcüğü) konusunda bilgi sahibi edinebilmek, için nükleik asit moleküllerinin yapısı konusunda da bilgi edinmek gerekir. hem dna, hem de rna, "nükleotit" denilen bir dizi birimden oluşan büyük kimyasal bileşiklerdir. her nükleotit birimi, üç daha küçük bileşikten (bir fosfat, bir şeker, bir baz) oluşur.
nükleik asit bazları. genetik şifrenin temel nükleotit alt birimi, bazdır. dna'da dört çeşit baz görülür: pürin adı verilen çift halkalı bileşikler olan adenin (a) ile guanin (g); pirimidin adı verilen tek halkalı bileşikler olan timin (t) ile sitozin (c). rna'da genetik şif rede kullanılan bazlar adenin, guanin, sitozin ve urasildir (u). urasil, rna'da, dna'da timinin bulunduğu yerlerde bulunan bir pirimidindir.
2. (bkz: antikodon)
Alakalı olabilir!
- kodo
- kodos
- kodomo no hi
- kodomo manga
- kodos muhabbeti

nedir.Net