komunite
1. komünite : bir yaşama alanı içinde bulunan farklı populasyonların tümüdür. bir komünite içinde birden fazla bitki ve hayvan populasyonu olabilieceği gibi bitki ve hayvan populasyonları birlikte de yer alabilir.
2. (bkz: komun)
3. (bkz: komünist)
4. cogu zaman bir websitesinin kullanicilari icin kullanilan kavram.
5. sade birliktelik.
http://www.komunite.com
Alakalı olabilir!
- komunist
- komut
- komun
- komunist ucgen
- komunist gelin

nedir.Net