konfederasyon
1. birden fazla bağımsız devletin uluslararası hukuki kişiliklerini muhafaza etmek şartıyla belli bir amaçla, özellikle ortak savunmalarını sağlamak için kurdukları bir devlet topluluğu şeklidir. uluslararası bir antlaşmayla kurulur. üye devletler konfederasyondan istedikleri zaman çıkabilirler. konfederasyona üye devletler, iç ve dış ilişkileri bakımından bağımsızdırlar. konfederasyon bir devlet olarak görülemez, tüzel kişiliği yoktur. konfedere devletlerin üzerinde bir zorlama yaratamaz. tek organı diyet adı verilen bir meclistir. diyet meclisi, mecliste konfedere devletlerin delegelerinin oy birliğiyle karar alabilir. kararları doğrudan konfedere devletlerde geçerli değildir, her konfedere devlet tarafından da alınan kararların onanması gerekir.

en eski örneği isviçre konfederasyonudur. sonradan federasyon halini almıştır.
Alakalı olabilir!
- konfirmasyon
- konfigurasyon
- konfeksiyon
- konferans
- konfesiyonalizm

nedir.Net