konservasyon
1. arkeoloji'de bir eseri oldugu gibi muhafaza etme teknigi
2. fransızca'daki conservation ( koruma, muhafaza etmek ) kelimesindne dilimize geçmiştir
Alakalı olabilir!
- konsantrasyon
- konsomasyon
- konsultasyon
- konstipasyon
- konstruksuyon

nedir.Net