korkutuk
1. ileri boyutta sarhoş olmak..
Alakalı olabilir!
- korkuluk
- korkut
- korkutmak
- korkulu
- korkut tuna

nedir.Net