kotu
1. iyi olmayan , boktan durum.
2. 1 . (nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı.
2 . zararlı, tehlikeli.
3 . korku, endişe veren:
"yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- r. e. Ünaydın.
4 . hoşa gitmeyen.
5 . kaba ve kırıcı:
"kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- m. Ş. esendal.
6 . az, yetersiz:
"kötü, çirkin tarafları bırakınız bilim adamları ayırdetsin."- r. h. karay.
7 . kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
8 . (insan için) İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan.
9 . (isim) İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse).
10 . (zarf) İstenilmeyen, beğenilmeyen, yararsız, uygun olmayan bir biçimde.
11 . (zarf) aşırı, çok.

kaynak: tdk
3. kültürlerde zıddıyla var olan kavram;
(bkz: iyi)
4. (bkz: mesum)
5. (bkz: iyi kotu cirkin)
6. -ne bu?
-ayse'nin kotu.
7. (bkz: evil)
8. insanın doğasında olan bir özellik
Alakalı olabilir!
- koturum
- kotu ruh
- kotuluk
- kotu user
- kotu sans

nedir.Net