kultur
1. insanın doğa ile savaşında insanın lehine elde etmiş olduğu maddi ve manevi birikimlerin tümü. altyapısı üretim ilkesi, üstyapısı, gelenekler görenekler, din, bayrak, sanattır. kültürsüz toplum düşünülemez. yok olmaya mahkumdur.
2. ayrica bireyin kazandigi bilgi anlamina da gelir.
ornek: "fizik kulturu (ya da yemek kulturu) bayaa gelismis bir insan.
3. (bkz: kultur sanat) (bkz: edebiyat)
4. (bkz: anti kultur),(bkz: populer kultur),(bkz: populer kultur cerezi), (bkz: kultursuz), (bkz: kultur seviyesi dusuk)
5. kültür (ekin), bir topluluğun manevî özelliğini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.

bir toplumun kültürü ile çağdaşlığı arasında çok yakın bir ilişki vardır.

gerekli bilgileri edinerek beğeni, eleştirme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olma durumuna da kültür adı verilir.

ayhan ne kadar kültürlü olduğunu kanıtlamış bir gençtir.

kültür aynı zamanda belirli bir konuda kazanılmış geniş ve düzenli bilgiyi ifade eder.

paris'te geçirdiği yıllar boyunca fransız kültürünü iyice özümsedi.

kültür, çok geniş özelliklere sahip bir kavramdır. sözlük anlamı yönünden de çok değişik anlamlar içerir: mikrop kültürü, doku kültürü, kültür varlıkları... bu nedenle kültür kavramını kısaca, insanlığın yarattığı bütün değerler olarak tanımlayabiliriz.
6. (bkz: kültür koleji)
7. herseyi ogrenip unuttuktan sonra geriye kalan seye kultur denir.
8. (bkz: kultur mantarı)
9. (bkz: kültür üniversitesi)
10. bir toplumun zamanla oluşturduğu maddi ve manevi öğelerin toplamıdır. örneğin toplumumuzda görmemezlikten gelemeyeceğimiz bir bekaret sorunu vardır. kültürle çok alakası vardır ayrıca. yurtdışında yaşayıp bekaretini onyedi yaşında kaybetmiş bir kadını salın toplumumuza bakalım neler diyecekler... aynı şekilde onyedi yaşında bakire bir kızımızı yollayın amerika'ya bakalım o ne diyecek? * *
11. doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi, manevi her şey.
12. kesinlikle çok ciddi ve bir o kadar da kullanırken dikkat edilmesi gereken bir kavram.

Örneğin okumamış, cahil ya da avam bir unsura direkt alt kültür ya da kültürsüz olarak yaftayı yapıştırırız. halbuki herkes kendi kültürünün temsilcisidir. ve hiç bir kültür diğerinden üstün olmadığı gibi kültürler birbirlerinden etkilenerek oluşmuşlardır. Şu halde ne hakla başka kültürleri eleştirme hakkını kendimizde görürüz?

sorun okumak ya da okumamaksa doğru şeyin okumak mı yoksa tecrübe mi olduğu hala tartışılagelen bir mevzu.Örneğin çok okuyan bir insan, az çok bir çok kültür hakkında temel bilgi sahibi olabilir. ancak bu bilgileri durağandır, statiktir, kalıplaşmıştır. elastiki değildir. bunun yanında hiç okumayan fakat bir çok şeyi tecrübe etmiş bir kişi, daha hızlı düşünebilme şansına sahiptir. fakat bu tip insan da düşündüğü şeyi kelimelere usulüne uygun bir biçimde dökemez.

o yüzden avam deyip aşağıladığımız (hatta benim de terbiyesizce yukarda kullandığım) insanlardan bir şeyler öğrenmeliyiz.
13. (bkz: kultur dersaneleri)
14. ekin *
15. "kültürvaktiyle dinin tuttuğu yeri alma yolunda. tıpkı din gibi şimdi onun da rakipleri, peygamberleri, azizleri, yetkililerden oluşan organları var. taç giymeye göz diken fatih, artık halkın önüne yanında piskoposla değil, nobel ödüllülerle çıkıyor. yolsuzluğa batmış senyör, günahlarını bağışlatmak için, artık tekke değil müze kuruyor. artık seferberlikler de kültür adına yapılıyor, haçlı seferleri de kültür adına düzenleniyor. halkların afyonu rolünü oynamak da artık ona düşüyor."

jean dubuffet*
16. (bkz: kültür emperyalizmi)
17. ziya gökalp anlayışına göre kültür ulusal bir nitelik taşır ve bir ulusun kültürü başka bir ulusa aktarılamaz.kültürü oluşturan kurumlar - ki bunlar edebiyat sanat dil din hukuk ekonomi gelenek töre vs.. - arasında içten bir bağlılık ve uygunluk bulunmaktadır. kültürle ilgili kurumlar,sadece bir tek ulusa özgüdür ve bu nedenledir ki uluslar birbirinden farklıdır. bir toplumun bütün bireylerini bir arada tutan ve aralarında birlik yaratan unsurlar kültür unsurlarıdır.
18. (bkz: tarım)
19. latince, 'agricultura' dan gelen...
Alakalı olabilir!
- kulturlu
- kulturel
- kultursuz
- kult
- kultur tasi

nedir.Net