lisan
1. organ olarak degil de konusma araci olarak dil
2. dünyada 2700 civarında lisan vardır.bir iletişim şeklidir.
3. iletişimin sözlü şeklinde, o kullanılan kelimelerin bütünü ve buna ek olarak, o kelimelerin cümle içinde kullanımının ve yapılarının vb. belirlendiği kurallar bütünü. bunun yanında, şöyle söylenebilir ki, lisan, iletişimde kullanılan bir aygıttır. ve iletişim karşılıklı taraflarca olur. eğer iletişimin düzgün gerçekleşebilmesi isteniyorsa, bu belirli kurallara kaidelere bağlanmalı, bu kurallara da uyulmalıdır. Şöyle ki : elma dediğim zaman karşıdaki armut anlıyorsa bu yanlış bir iletişim şeklidir. tabii ki, kullanılırken yapılmakta olan deformasyonlar, lisanın bir sonraki nesile daha değişik yansımasına, bu şekliyle lisanın "evrimleşmesine" sebep olmaktadır. ancak, mühim olan lisanı evrimleştirmek değil, karşımızdakine bir şey anlatabilmek ise, mesajımızı alıcının anlayabileceği bir şekilde kodlamalıyız. evrimleşme ise, kimse merak etmesin, her ne kadar paradoksal bir cümle gibi gözükse de kişilerden bağımsız olarak, toplumun gerçekleştirebileceği bir hadisedir. Üç-beş kişinin lisanı farklı kullanıyor olması, o lisanın geleceğini tehlikeye atmaz.

4. (bkz: bir lisan bir insan)
5. güzel dil türkçe bize,
başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
en sâf, en ince bize.

lisanda sayılır öz
herkesin bildiği söz;
ma'nâsı anlaşılan
lûgate atmadan göz.

uydurma söz yapmayız,
yapma yola sapmayız,
türkçeleşmiş, türkçedir;
eski köke tapmayız.

açık sözle kalmalı,
fikre ışık salmalı;
müterâdif sözlerden
türkçesini almalı.

yeni sözler gerekse,
bunda da uy herkese,
halkın söz yaratmada
yollarını benimse.

yap yaşayan türkçeden,
kimseyi incitmeden.
İstanbul'un türkçesi
zevkini olsun yeden.

arapçaya meyletme,
İran'a da hiç gitme;
tecvîdi halktan öğren,
fasîhlerden işitme.

gayrılı sözler emmeyiz,
Çocuk değil, memeyiz!
birkaç dil yok tûran'da,
tek dilli bir kümeyiz.

tûran'ın bir ili var
ve yalnız bir dili var.
başka dil var diyenin,
başka bir emeli var.

türklüğün vicdânı bir,
dîni bir, vatanı bir;
fakat hepsi ayrılır
olmazsa lisânı bir.

ziya gÖkalp
Alakalı olabilir!
- lisans
- lisa bonet
- lisa ray
- lisansustu
- lisa simpson

nedir.Net