localhost
1. (bkz: iis)
2. webserverınızda yerel olarak çalıştığınız zaman öntanımlı web dizininizi yönlendirdiğiniz web adresi. iis için default olarak inetpub klasörü ve içindeki wwwroot klasörüne gider.
3. there is no place like 127.0.0.1 **
4. (bkz: holocaust) *
Alakalı olabilir!
- local h
- local hero
- local
- localement
- loca

nedir.Net