maccetmek
1. maççetmek: sivas ağzında çok rahatsız etmek, zvanadan çıkarmak anlamlarına gelen deyim.
Alakalı olabilir!
- macca
- maccabi
- maccabi tel aviv

nedir.Net