marksist
1. marksizmi benimsemiş kişi
2. ''bilimde -ist olmaz. nasil toricellist, einsteinist, edisonist olunamazsa, marksist de olunamaz.'' * *
3. materyal dünyanın içinden kurtulamamış insan modeli. tarihin çatışmalar üzerine kurulduğunu savunan bu insanlar, ademoğlunun hikayesinin ekonomik çıkara dayandığını savunur. ne zamanki bu insanlara aksi bir örnek gösterilecek olsa "buzağı arama" mantığı ile hemen aksi bir örnek bulurlar. bu da "onlara" göre marx'ın kullandığı tez-antitez-sentez mantığına uyar. lakin amaçlarının bağcıyı dövmek olduğunu şiddetle hissettirir, bu insanlar.

fazlası..kapitalizm-sosyalizm, proletarya vs.
4. gerçek felsefeyi bilen ve emperyalizmin uşağı olmamışi gerçek düşünürlere verilen isimdir
5. yönetici "sınıf"ı haline gelmiş proletaryadan bahsediliyor. soruyorum, proleterya yönetici sınıf olmuşsa kimi yönetecektir? yönetici sınıf düzeyine yükselmiş proletarya nedir? peki proletarya bir bütün olarak yönetimin başına mı geçecektir? şu anda türkiye' de on milyonun üzerinde işçi var. bunlar birden bire yönetici mi olacak? eğer bütün halk yönetici olacaksa, orada bir devletin olmaması gerekir. fakat ortada bir devlet vardır, orada yöneten efendilerle, yönetilen kölelerde vardır.
...
tabii bu durumda marksist bireyimizin son söyleyeceği söz, "halkın yöneticilerini demokratik yöntemlerle seçeceği" olacaktır. "üstelik o halk gerektiği zaman da görevden geri alabilecek..." iyi, güzel de burjuvalar da aynı şeyi söylüyor. "ama biz özel mülkiyeti kaldıracağız, herkes işçi olacak ve kendi aralarından birisi onları temsil edecek" diyebilir bu marksist gencimiz. yani eski işçi demek ister. çünkü geçmişi ne olursa olsun bir milletvekili, bir bakan, artık bir milletvekili ve bakandır. koltuk ve ayrıcalık tatlıdır. ortada marksizm-leninizm var, profesyonel(!) devrimciler var, bilim var. ama hani işçi sınıfı? tabii marksist gencimizin cevabı hazır da bekliyor. "marksizm-leninizm işçi sınıfının çıkarlarını savunuyor"..sovyet deneyiminden söz etmeyeceğim, onlar revizyonistti, stalinistti falan filan...
...
şu an da dünya' nın hiçbir yerinde işçiler, marksizm-leninizm' in kendi çıkarlarını koruduğunu düşünmüyor. devlet kapitalist de olsa, sosyalist de olsa işçinin yaşamında ne değişecek? işçi yine sabahın 8 inde işe gider, 5 te gelir. fabrika eskiden patronundu, şimdiyse devletin. iyi de bundan işçiye ne? o zaten patronun suratını hiç görmemiştir ki. onun işi ustabaşıyla, arasıra müdürle. işçinin usta başısı shp' li, müdürü akp' li. ikisi de komünist olsa ne olacak?
...
diyorlar ki sosyalizmde fabrika devletin olacak, devlet işçinin, yani fabrika işçinin olacak. fabrika işçinin olacaksa o allah' ın belası işten istediği saatte çıkabilecek mi? ya da çalışma saatini kısaltabilir mi? yok diyelim, ona merkezi planlama karar verir. iyi o zaman, işçi hesaplara bir göz atsın, durumlar iyiyse maaşını 3-4 kat artırsın. olur mu yoldaş, diyecektir marksist çok bilmişimiz. karın hepsini sen alırsan yeni yatırımları nasıl yapabiliriz? ya savunma sanayii ne olacak? komünist partinin, gizli polisin, bürokratların maaşları nereden verilecek; ücretleri de merkezi planlama belirler. peki grev? ne grevi, grevide mi kendi kendine yapacak, fabrika zaten onun (!)...ya sendika? sendika olacak tabii komünist parti politikalarını işçiye benimsetmek için. işçi tabii ki sosyalizmi istemeyecek, kapitalizmde hiç olmazsa arasıra grev yapıp bazı isteklerini bir yerlere kabul ettirebiliyor. sosyalizm olduğu zaman grevde yapamayacak..
...
yoldaşlar, bu işçi sınıfı çok dar kafalı değil mi? tarih yazmak falan umurlarında değil. iyi de başka türlü olablir mi? marksist yoldaş, devrimciliğinde samimiysen biraz düşün işçi olmak ne demektir, ne demek değildir. ücretli kölelik. köleler köle olarak yeni bir hayat kurabilirler mi? işçi sınıfının devrimci olabilmek için başta işçi olmayı reddedebilmesi gerekir. o zaman yine başa döndük, kim yönetecek işçi devletini?

kim olacak ağzında koca bir laf sakızıyla partili bürokratlar, politikacılar...
6. a * * :marksist...

herr dummermann:und was?marks ist, was?wer ist marks? (ve ne? marks, ne? marks kim?)

a: mavi ekran
7. (bkz: narsist) *
8. doğru yazılışı "marxist" olan insan çeşidi. zira bu tip insanın etkilendiği ünlü ekonomistin ismi "marks" değildir. (bkz: karl marx)
9. komünizm diye çığrınmayıp kapitalizmi eleştirmesi gereken kişi.
10. #1077552
Alakalı olabilir!
- markis
- mark spitz
- marks
- marki
- marksist tutum

nedir.Net