medeniyet
1. uygarlık anlamına gelir. kelime anlamı olarak medine'li olmak, yani şehirli olmak anlamındadır. bu kelimenin ingilizce karşılığı civilisation'dur.

bir medeniyet'i diğer bir medeniyet'ten ayıran başlıca özellikler vardır. bunlar kültür, dil, ırk ve hepsinden önemlisi de din gibi unsurlardır.

arnold toynbee'nin a study of history kitabında belirlediği, şu ana kadar gelmiş geçmiş belli başlı medeniyetler, ve bunlara dair belli başlı devletler şunlardır :

- sumer medeniyeti, sümer devleti
- mısır medeniyeti,
- hinistan medeniyeti
- hitit medeniyeti, hititler
- Çin medeniyeti, qin devleti
- güney doğu asya medeniyeti
- babil medeniyeti, babilliler
- eskimolar,
- yunan ve roma medeniyeti, roma imparatorluğu
- orta amerika uygarlığı, mayalar
- suriye uygarlığı
- ısparta medeniyeti, ısparta devleti
- moğol medeniyeti, moğollar
- ahmer medeniyeti,
- islam medeniyeti, arap imparatorluğu
- japon medeniyeti
- batı medeniyetleri, britanya imparatorluğu
- ortodoks hristiyan medeniyeti, bizans imparatorluğu
- hindu medeniyeti, mugal raj
- rus medeniyeti, rus imparatorluğu
- zimbabwe medeniyeti
- osmanlı medeniyeti, osmanlı imparatorluğu
- andean uygarlığı, inkalar
- komunist medeniyet, sovyetler birliği


(bkz: medeniyetler çatışması)
2. elektriklerin sık sık kesilmesiyle uzaklasılan kavram.
3. tek dişi kalmış canavar...
4. kelimenin kokeni icin
(bkz: medine)
(bkz: medeni)
5. turkiye nin gereksinim duydugu hadise.
6. temel ihtiyaçlarını gidermiş insanların arasında oynadıkları ve oldukça ciddiye aldıkları bir oyundur.

bu "karnı tok sırtı pek" insanların, birbirlerine -hayatta kalmak uğruna tetiklenen içgüdülerinin yönlendirmesi ile- saldırgan davranmaları gerekmez, dolayısıyla mesafelerini koruyabilir ve saygı gösterebilirler. dolayısıyla da saygı beklerler. karnı tok sırtı pek olmayan kişinin "dalga mı geçiyorsun kardeşim" dercesine yuvalarından fırlayan bakışları arasında rafine davranış biçimleri üzerinde ciddiyetle dururlar.

içgüdülerin itilip kakılması demektir bir yerde, ama zaten insanı diğer hayvanlardan farklı kılan da içgüdülerinin onu yönlendirdiği kadar, onun da içgüdülerine diş geçirebilmesi, ilkel benliğinin, idinin "yap yap yap" dediği şeyi egosuna danışmasıdır. ve esas olan id ile superego arasında ağırlık merkezini bulmaktır.

işte o noktada başlar medeniyet. önceleri tehditkâr görünen bu bu tek dişli ya da takma dişli canavar; temel ihtiyaçlarını giderebilen ya da istediğinde giderebileceğini bilen bir ailede sevimli bir kurabiye canavarı gibi görünür artık göze, evcilleştirlmiştir.
7. arnold toynbee der ki: "tarihe devletten degil de medeniyetten bakmali; cunku devletler, medeniyetlerin bagrinda yetisip olen gecici siyasal fenomenlerdir."
8. avrupa bir akademi âzaları milletler;
her biri bir nurlu deha, çünkü ayrı harsı var.
avrupa bir darülfünun, hocaları milletler;
her birinin ihtisası, bir örneksiz dersi var.

bu nurlardan biri sönse medeniyyet loş kalır;
derslerinden biri durur, bir kürsüsü boş kalır.
medeniyyet, beynelmilel yazılacak bir kitap;
her faslını bir milletin harsı teşkil edecek.

medeniyyet bir konser ki birçok çalgı, saz rübap
birleşmekle bir ahengi ancak tekmil edecek.

bu kitabın bir mebhasi eksik olsa okunmaz;
bir âleti yoksa, ahenk gönüllere dokunmaz.

ziya gokalp
9. (bkz: medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar)
10. sözlük anlamının dışında insanların kabul edilebilir davranışlar sergilemesidir.
11. kalan tek disi de cekilmis olan canavar..
12. bir takım düşünce ve uygulama tarzlarının toplamıdır. pozitif bilimler,teknik,bilimsel kavramlar medeniyet yoluyla alınırlar. birden fazla ulus,bir medeniyet dünyası içine girebilirler. her medeniyetin kendine özgü bir mantığı ve hayat anlayışı vardır. bu nedenle medeniyetler birbirine karışamaz.
bilginler,filozoflar,mucitler olmazsa medeniyet kendi kendine gelişemez.çünkü ancak bilim ve teknik medeniyeti doğurur.
13. anarko-primitivist bir tükrüğü ziyadesiyle hakeden riyakar yol arkadaşı.

14. bazen üst baş açmak, bazen özgür olcam diye her halta düşünmeden atlamak olarak anlaşılsada temelde insan olmak demek olan kavramdır medeniyet. erdem sahibi olabilen insanların birbirlerini eleştirirken kendilerini de eleştirmekten geri kalmadığı; aynı şekilde kendilerini düşünürken başkalarını da düşünmekten geri kalmadığı anlardır medeniyet. faydalı olmak, adam gibi yaşamaktır medeniyet. top tüfek üretmek değil hoşgörü öğretmektir, haksızlık yapmamaktır medeniyet.

bulduğu beleşe yerleşirken diğer beleşçilerin arkasından sövmek değiildir aynı zamanda. ilk fırsatta torpil arayarak da ilerlenmez bu medeniyetlerde, yan gelip yatıyorum abi ne kıyak iş bu diyerek de.

özünde insanın insana güvenebilmesidir aslında
Alakalı olabilir!
- medeni 1 ytl
- medeni
- medeniyet isigi
- medeniyet yulari
- medeni cesaret

nedir.Net