metaloid
1. metalsi, metale benzeyen...
Alakalı olabilir!
- metalik
- metalci
- metaloksit
- metal
- metazori

nedir.Net