metan
1. bataklık topraklarda, lağım sularında ve ayrıca kömür madenlerinde organik maddenin anaerobik koşullarda ayrışmasından oluşan, genellikle bataklık gazı olarak adlandırılan, doğal ve renksiz gaz.
2. moleküler formülü ch4 olan gaz. geometrik açıdan tetrahedraldir. atomlar 109.5 dereceyle ayrılmıştır birbirlerinden.
3. aşiret kavgaları sonucu kaçmak zorunda kalan köylülerin, sivri bir kayalığın doruğuna 20-30 dekar alana kurdukları bingöl köyü. yer kıtlığı öyledir ki tuvalet ihtiyaçlarını uçuruma sapladıkları kazıklara tutunarak giderdikleri söylenir. köye ulaşım 100mlik yarları tırmanmak suretiyle gerçekleşir..
4. en basit hidrokarbondur. kimyasal formülü ch4'tür. saf metan kokusuzdur fakat diğer kimyasallarla karıştırılarak parfüm elde edilebilir. bütün kokular hidrokarbonlardan oluşur. 2 mol oksijen ile yakıldığında su ve oksijen verir.
5. insan sindirim sisteminde de ayrıca metan üreten bakteriler yaşarlar.
6. çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan renksiz,bataklik gazi.*
7. kimyasal formulu ch4 olan alkan.
8. dünyayı karbondioksitten 20 kat daha hızlı şekilde ısıtan ve küresel ısınmaya sebep olan gazlardan biri.
Alakalı olabilir!
- meta
- metanol
- metanet
- metadon
- metal

nedir.Net