mubayaaci
1. satın alan, satın almacı.

(bkz: mubayaa)
Alakalı olabilir!
- mubayaa
- mubalaga
- mubayaa etmek
- mubahi
- mubadele hacmi

nedir.Net