nesike
1. akika kurbanı yerine kullanılması tavsiye edilmiş sözcüktür. kelime anlamı "itaat ve ibadet"tir.
Alakalı olabilir!
- nesine
- nesibe
- nesir
- nesil
- nesih

nedir.Net