nesil
1. (bkz: soy)
2. (bkz: ceddin deden neslin baban)*
3. ekşi sözlükte ayrım yapmak için kullanılan ifade
Alakalı olabilir!
- nesir
- nesih
- nesic
- nesine
- nesimi

nedir.Net