olmak
1. 1. varlık kazanmak, meydana gelmek, vuku bulmak.
2. gerçekleşmek veya yapılmak.
3. bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak.
4. bir şeyi elde etmek, edinmek.
5. bir durumdan başka bir duruma geçmek.
6. herhangi bir durumda bulunmak.
7. uygun düşmek, yerinde görülmek.
8. yetişmek, olgunlaşmak.
9. hazırlanmak, hazır duruma gelmek.
10. bulunmak.
11. (özne olarak zaman bildiren kelimelerle) geçmek, tamamlanmak.
12. sürdürmek, yürütmek.
13. bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak.
14. (zaman bildiren bir isimle) yaklaşmak, gelip çatmak.
15. bir şey, birinin mülkiyetine geçmek.
16. Özne bir isim tamlaması olduğunda, belirtenin belirtilene ait olduğu düşüncesini anlatır.
17. ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılır.
18. (nesne almayan fiil), teklifsiz konuşmada sarhoş olmak.
19. (-e durum ekiyle kullanılan fiil) uymak, tam gelmek.
20. (-den durum kiyle kullanılan fiil) yitirmek, elinden kaçırmak.
21. (-den durum kiyle kullanılan fiil) bir yerde doğmuş, yaşamış olmak.
22. bu fiilin geniş zamanının tekil üçüncü kişisi olumlu olduğunda kabul, olumsuz olduğunda ret anlatır.
23. (-e durum ekiyle kullanılan fiil) (bir şeyle birlikte) bir olayla karşılaşmak; başına kötü bir şey gelmek.
24. (-e durum ekiyle kullanılan fiil) (ne ile birlikte) ne gibi bir ilginin bulunduğunu sormak veya hiçbir ilgi olmayacağını belirtmek için kullanılır.
25. (-e durum ekiyle kullanılan fiil) yol açmak.
26. bir isim veya sıfatın belirttiği durumu almak.
27. (yardımcı fiil) sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur.
28. (yardımcı fiil) (hastalık anlatan bir kelimeyle) hastalığa yakalanmak, tutulmak.

kaynak : tdk
2. turkcede en cok kullanilan fiil.
(bkz: oha falan olmak)
(bkz: adam olmak)
(bkz: psikopat olmak)
3. (bkz: olmak ya da olmamak)
4. (bkz: ha)
Alakalı olabilir!
- olmaz
- olmasa
- olma mi
- olmali
- olmadi

nedir.Net