orta
1. bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer.

ayrıca (bkz: orta yapmak)
2. çankırı ilinin bir ilçesi
3. 1) başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre.
2) bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm.
3) İyi ile kötü arasındaki durum.
4) Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece.
5) sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
6) her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan.
7) İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat.
8) bir olayın, içinde gerçekleştiği yer.
9) orantı.
10) futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş.
11) yeniçeri ocağında tabur.

*
Alakalı olabilir!
- ortam
- ortak
- orta uc
- ortada
- ortaci

nedir.Net