orta yuvar
1. yer hava yuvarında kat yuvarının üzerinde, sıcaklığın azaldığı yaklaşık olarak 60-80 km arasındaki katman, mezosfer. *
Alakalı olabilir!
- orta yuvarlak
- ortada kuyu var
- ortaoyuncular
- orta sark
- orta oyun

nedir.Net