ortam yurutucu
1. bunlar birer birey olup, günlük hayatımızda bir çok konuda bizi yönlendirmektedirler. örneğin karpuz alırken, kabak çıkmasın diye içinden gelen sese kulak vermemizi sağlarlar bilge kişilikleriyle. *
2. (bkz: windows media player)
3. (bkz: mert içgören)

**
Alakalı olabilir!
- ortam yurutucusu
- orta yuvar
- orta yolcu
- ortaoyunu
- orta oyunu

nedir.Net