ortaogretim
1. 1) İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş.
2) İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat.

*
Alakalı olabilir!
- ortaogrenim
- orta gerilim
- orta terim
- ortak girisim
- ortadogu tarihi

nedir.Net