postnisin
1. post a oturan, postun sahibi anlamına gelen yabancı kökenli sözcük. mevlevilikte ustadan onun gösterdiği bir başka ustaya geçen mevlevihane yöneticiliğini anlatır.
Alakalı olabilir!
- postis
- postimlasiz
- postposition
- post it
- postfeminist

nedir.Net