protein
1. yasamin 4 temel tasi maddeden biridir amino asitlerin olusturdugu polypeptide zincirlerinden meydana gelir
bir organizmadaki tum genetik bilgi aslinda protein kodlamak icindir canlilarin tum yasamsal islevlerinde etkin otesi rol oynar.
2. yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir...
3. 20 çeşit aminoasitten oluşur.
4. et, süt, yumurta gibi yiyeceklerde bolca bulunan kimyasal. ha tabii mercimek de unutulmamalıdır.
(bkz: protein deposu)
5. temelinde aminoasit bulunan ve canlıların yapıtaşı veya enzim amaçlı ürettikleri her şey.
proteinler,dna üzerinde yazılı olan genetik kodun bir bölümünün,çekirdekçik içerisine girebilien mrna ile çıkarılıp,sitoplazma içerisinde dolaşan aminoasitlere yapışmış halde bulunan trnaları yakalaması ile olur.molekülün sentezi,ribozomal rna ; rrnaile yapılır,oluşan organik bağlara peptid adı verilir ve bu olay bir dehidrasyon sentezidir;
tepkime sonucu su açığa çıkarır.
basit polipeptidlerin zincir halden halkalara (sekonder yapı,ikinci boyut) hatta
üç boyutlu hale (tersiyer yapı) gelmesi ile proteinler oluşur.
normalde şeffaf olan yumurta akının,ısı altında opaklaşması,bu üç boyutlu yapının çökerek ışığı geçirmez hale gelmesi olayıdır.

proteinler yıkıldıklarında azotlu atıklar meydana getirirler.
ancak,enerji elde etme amaçlı kullanılmalarına en son başvurulduğundan,genelde yıkılmazlar.
(enerji eldesi için yıkılma sırası;1-karbonhidrat,2-yağ,3-protein)
protein yıkılınca amonyak oluşur ki bu canlı için sakıncalı bir atık olduğundan,belli derişimlere ulaşmadan atılması gerekir.
suda yaşayan canlılar (protistler;amip vb..) bunu doğrudan difüzyonla atabilmekteyken,kara canlısına doğru gidildikçe,vücut sıvısı (kan) ile ortam suyunun alışverişi azalacağından,balıklar ve kurbağalar dahil olmak üzere,amonyağı daha zararsız formlara dönüştüren sistemler gelişmiştir.

insanda,karaciğer amonyağı ürik aside,sonra üreye çevirerek,atılana kadar düşük miktardaki suda (diğer deyişle yüksek derişimlerde) saklanabilmesini sağlar.

protein metabolizmasındaki bozukluklar,ürik asidin özellikle eklemlerde,osmotik yeteneği ile zarları geçerek birikmesine ve hastalıklara neden olabilirler.
(bkz: gut hastaligi)
6. yapıtaşları aminoasitlerdir.. 50-3000 arasındaki aminoasit dehidrasyon sentezi ile birleşerek proteinleri meydana getirir..
7. organizmada ribozomda üretilen neredeyse her hayatsal olayda görev alan yapıya katılan hebele.
8. iki grupta incelenebilecek organik bileşikler:
1) yapılarına göre
- basit proteinler: yapısında sadece aminoasit bulunur
- bileşik proteinler: örn; hemoglobin (protein+fe), glikoprotein (protein+glikoz), lipoprotein (protein+lipid) gibi.
2)görevlerine göre
- yapısal proteinler: hücrelerin yapısına katılan proteinler
- işlevsel proteinler: özel bir görev üstlenmiş protein çeşitleridir. örn; hemoglobin (kanda o2 taşır), hormon (organların işleyişini düzenler), enzim (biyokimyasal reaksiyonları hızlandırır), antikor (savunma maddesi) gibi.
9. (bkz: proteomik)
10. ipekböceğinin salgıladığı ipekte bulunan yapı.
11. puro ile çay içilmesi olayı...
Alakalı olabilir!
- proti
- proteinuri
- proteinler
- protection
- proteksiyon

nedir.Net