protein sentezi
1. hucrenin merkezi olan cekirdekteki dna molekülü üzerindeki bir gen bölgesinin ifade ettiği protein yapının birbirini takip eden tepkime zincirleri sonucunda yapımı anlamına gelir. önce kromozomun belli bölgesine yerleşmiş gen bölgesinin bir kopyası çıkarılır. bu kopya, rna olarak adlandırılır. mrna, gen bölgesinin tam olarak tamamlayıcı karşılığıdır. ancak gen bölgesinin tam ifadesi olan mrna önce olgunlaştırılır. bu işlem sayesinde mrna'nın protein sentezinde kullanılan bölümleri çıkarılarak tam olarak proteini ifade eden bölümü kalır. bu bölüm daha sonra sitoplazmada, endoplazmik retikulumda yerleşik olan ribozomlara gelerek protein sentezi başlatır. protein sentezinde kalıp olarak kullanılan mrna'daki kodların ifadesi olan aminoasitler, onlara özgü transfer rna tarafından sitoplazmadan tek tek toplanarak ribozomlara getirilir ve aralarında peptid bağı kurularak protein molekülünün birincil yapısı oluşturulur. proteinin birincil yapısı, aminoasitlerin sadece peptid bağlarıyla bir araya gelmeleri sonucu oluşur. bu şekilde birincil yapıda sentezlenen protein molekülü, daha sonra diğer bağların katılımıyla ikincil ve üçüncül yapılara dönüşür. proteinlerin esas olarak etkinlik gösterdiği yapı, üçüncül ve dördüncül yapıdır. dördüncül yapılı protein, üçüncül yapıdaki birden fazla proteinin birleşmesinden oluşur.
Alakalı olabilir!
- protein tozu
- protein tozlari
- protest
- proteinuri
- proteinler

nedir.Net