reenkarnasyon « »
26. carne=et
incarne=ete bürünmek
reincarne= yeniden ete bürünmek(fiil)
reincarnation= yeniden ete bürünme
27. geç te olsa * nnkk adına hoşgeldin demeyi bir borç bildigim yazardır...
28. #453423 no.lu entry'siyle sözlük ahalisinden bir adet "aboww" haketmiş yazar kişi. **
29. tdk'ya göre, ruh göçü, tenasuh.
30. saçmalık.
31. ben eskiden inektim demenin bilimsel adı.
32. budizm'e göre nefs terbiye edilirse, hırs ve arzulardan tamamen kurtulursa kırılacak olan yaşam döngüsü yada çemberi.bu çemberi kırabilen ruh çözülür ve yok olur.bu tanımlama tam olarak nirvana'ya ulaşmayı karşılar, yok olan ruhun acı çekmeme ironisidir bu.
33. yeniden doğsa karga doğacak olan yazar. en azından yavru iken kuzgun gibi görünür.
34. - abi, bundan önceki hayatında neydin?
- sendim!
35. yakın tarihte kanal d dizilerinde çocuklar yolu ile vurgular yapılan olgu. artık bu kadarına da pes doğrusu tazecik beyinlere bu tip kavramların şimdiden sokulmasında ne fayda var anlamış değilim.
36. inanmayanlar, inanmak isteyenler, ve inananlar zaten bilir..dolores cannon'un reenkarnasyon ile ilgili bir kitabını okumaları -özellikle ölümün ötesi'ni- onları çok ayrıntılı şekilde bilgilendirecektir. oturulan yerden var yada yok şeklinde kesin beyanlarda bulunmak ne kadar mantıklıdır sizce ?
http://dukkan.dharma.com.tr/img/books/o/9759999421.jpg
37. (bkz: şebnem ferah)
(bkz: yeniden doğup gelsem)
38. özellikle psikolojik bunalımda olan insanların rüyalarına giren gayri müslim cinlerin oyunudur.. cinlerin bir yeteneği de geçmişi çok ayrıntılı ve iyi bir şekilde bilmeleridir.. cin, rüyada insana, bir kişiyle ilgili bilgileri ona öyle canlı bir şekilde gösterir ki o uykudan uyanan kişi sanki o hayatı yaşamış gibi hatırlar.. bilinenin aksine daha önce bir hayat yaşadığını iddia eden herkes ''ben kraldım, ben prenstim, ben ünlüydüm'' demez.. gayet sıradan, halktan bir vatandaş bedeninde yaşadığını iddia eden de çok insan vardır.. ancak bunların reytingi düşük olması sebebiyle pek ortalıkta dolaşmazlar..
39. her canlının ahirette tek bir yaşamdan yargılanacağını öne süren ilahi dinler tarafından kabul görmeyen kuram.
40. ölümden sonra yaşama inanmıyorum ama yine de yanıma bir kat temiz iç çamaşırı alacağım *
41. (bkz: döncem ben sana)
42. bazıları öldükten sonra ruhunun başka bir canlı (mesela hayvan olabilir) ile tekrar yaşama döneceğine inandığı olay.
43. inanamak ve inanmamak arasinda kalınan bir konu.
44. http://users.pandora.be/gad/re/turks.html
45. Ölüp gömülünce o karanlıkta kulağından giren solucanların burnundan,gözünden çıkacağına fena halde uyanmış birinin uydurması.
46. islam inancıyla, ahiret inancıyla taban tabana zıt inanış. zira herhangi bir ruh ikinci kez dünyaya gelirse, hangi bedenine ait yaptıklarından sorumlu olacak??
47. İslam'da reenkarnasyon var mı yok mu tartışması için kur'an'dan bazı alıntılar:

bakara suresi/ayet 28: "allah'a nasıl küfrediyorsunuz ki, ölü iken sizleri diriltti. sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek, sonra da döndürülüp o'na götürüleceksiniz."
mü'min suresi/ayet 11: "diyecekler ki: "ey rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere de dirilttin, şimdi günahlarımızı anladık; acaba çıkmanın bir yolu var mı?"
rum suresi/ayet 11:"allah yaratmayı ilkin yapar, sonra da çevirir onu yeniden yapar; sonra hep döndürülüp o'na götürüleceksiniz."

genelde, yukarıdaki "ölü iken diriltilme" hususu, allah'ın bizi yokken var etmesi olarak yorumlanır. fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var, çeviride "ölü iken diriltilme" ve "yoktan var edilme" durumları bir tutulmamış. farklı kelimelerle ifade edilmiş ve birbiri yerine kullanılmamış. Örnek:

yunus suresi/ayet 34:"de ki: "sizin ortak koştuklarınız arasında, önce yaratıp (öldükten) sonra tekrar varlığa çeviren biri var mı?" de ki:"allah mahlukatı yoktan yaratır, (öldükten) sonra çevirip yine yaratır. artık nasıl saptırılıyorsunuz?"

eğer "ölü iken diriltilme" ile "yoktan var edilme" aynı olgulara tekabül ediyorlarsa, çevirinin niçin böyle yapıldığının bir açıklaması olması lazım değil midir?
Çeviriye bakıp kontrol etmek isteyenler için: kur'an'dan alıntılar elmalılı hamdi yazır'ın meali'ndendir.
48. (#1258542) no'lu yazıda belirtilen soruya istinaden: ruh ikinci kez dünyaya gelecek olsa idi, zaten ahirette farklı bedenlerle yaptıklarının değil, ruh olarak olgunluğa erişip erişemediğinin hesabını verirdi herhalde. ayrıca, islamda bedenin yaptıkları mı mühimdir? eğer öyle olsaydı, hakikaten gönülden inanmadan, gösteriş olsun diye namaz kılan, hacca giden, ondan sonra da onu bunu tokatlayanlarla, hakikaten gönülden, tüm ruhu ile allah'a bağlı olarak namaz kılan, hacca giden bir olurdu. demek ki iş bedenin yaptıklarında değil, o bedene iş yaptıran ruhta bitiyor ve mühim olan da o ruhun durumudur. bu dünya bir aldatmaca değil midir, bir rüya alemi değil midir? aslolan, ölümsüz olan ruh ise, bu surette, ruhun yaptıkları veya yapamadıkları, erişebildiği mertebe mühimdir gibi geliyor.
49. insanoğlunun hep uğraşageldiği boş konulardan bir başkasıdır..boş bir konudur çünkü insanın kendisi hatırlamadıktan sonra, hakkında en ufak bir fikre sahip olmadıktan sonra, ne önemi vardır bundan önceki hayatında bilmem kim padişahın bedeninde can bulduğunun.
50. (#1277640) no'lu yazıda yazar: "Çünkü reenkarnasyon öte dünya fikrini çöpe atıp (haşa) her şeyi bu aleme bağlayan bir yaklaşım ki bunun islamla yan yana gelemeyeceği aşikar", demiş.

1. zaten İslam inancında da her şey bu aleme bağlı değil midir? Öte dünyaya geçtikten sonra herkes "bu dünyada" yapıp etmelerinden sorumlu tutulmayacak mıdır? "bu dünya" dediğimiz, İslam inancına göre bir imtihan, bir olgunlaşma, kemale erme yolu değil midir?

ankebut suresi/ayet 2: "İnsanlar: "İnandık!" demeleriyle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar?"
ankebut suresi/ayet 3: "andolsun ki, biz onlardan öncekileri ne fitnelerle imtihan ettik. yine allah, elbette doğruluk gösterenleri bilecek ve elbette yalancıları da bilecektir.
furkan suresi/ayet 20: "biz, senden önce de peygamberleri başka türlü göndermedik, kuşkusuz onlar da yemek yiyorlar ve çarşılarda yürüyorlardı. bir de kiminizi kiminize bir imtihan aracı yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? rabbin, her şeyi hakkıyla görendir."

mü'min suresi/ayet 51-52: "elbette biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında, hem de şahitlerin dikileceği günde yardım edeceğiz. o gün ki, zalimlere, özür dilemeleri fayda vermez. onlara lanet vardır ve onlara yurdun kötüsü (cehennem) vardır."

demek ki, zaten ahiret gününde af dilemenin, bağışlanma istemenin bir lüzumu olmayacaktır. dolayısıyla, ahiret günündeki yargılama zaten tamamen "bu dünya"ya bağlıdır. bizim "öte dünya"da yapabileceğimiz hiç bir şey yoktur. İslamda cehenneme ya da cennete gidip gitmemek bu dünyada yapıp etmelerimize bağlı ise, o zaman reenkarnasyonun bu dünyaya bağımlı olması islamı neden rahatsız etsin ki?

2. ayrıca, reenkarnasyon inancı deyince akla neden ilk gelen budizm ve hinduizm deki reenkarnasyon inancı olsun? İslam ile bağdaşan bir reenkarnasyon olgusu olamaz mı? eğer "reenkarnasyon" tanımını batıl inançlardan soyutlayarak alır ve (#1276935) no'lu entry'de belirttiğim ayetler üzerinde düşünürsek tartışma daha verimli olabilir.

3. (#1277640) no'lu yazıda (#1276935) no'lu yazımda belirtmiş olduğum ayetlerle ilgili en ufak bir açıklama ya da yorum olmadığı gibi, baştan ayağı spekülatif, kulaktan dolma, kaynaksız ve dağınık bilgi kırıntıları ile reenkarnasyona "pistt" denmiştir. fakat, neden "pisst" dendiğinin de nedenleri belirtilmemiştir.
« »
Alakalı olabilir!
- reenkarnasyona inanmak
- reenkarnasyona inanan insan

nedir.Net