retrograde
1. geri gitmek. dünyadan bakıldığı zaman, gezegenlerin geri gidiyormuş gibi görünen hareketleridir.
2. gezegenler yorungelerinde giderken gezegenlerin konumları sebebiyle de dunyadan bakıldığında geri gidiyormuş gibi gözükür. r harfi ile simgelenir.astrolojide yorumda kullanılan önemli bir göstergedir.
geri giden gezegenin simgelediği konularda içsel bir devnim vardır.geri giderek yere düşürdüğümüz elmaları toplamak gibidir.
merkur her yıl iki kere belli surelerde geri hareket eder.bu surelerde yazışmalarda,işlemlerde karışıklık olabilir.yaptığımız hareketleri düşünmek ve yanlızlık anları çoğalır.
Alakalı olabilir!
- retrograd amnezi
- retroviridae
- retromax
- retro
- retro gelecek

nedir.Net