retroversi
1. bir organın normal konumunda olmayıp arkaya doğru eğik olması.
Alakalı olabilir!
- retrovirus
- retro swing
- retro media
- retro
- retroviridae

nedir.Net