robert robinson
1. organik sentezlerde otorite olarak kabul edilen ingiliz bilgini.
2. 1974'de nobel ödülü almıştır kendisi.
Alakalı olabilir!
- robert johnson
- roberto boninsegna
- robert benton
- robert pattinson
- roberto baggio

nedir.Net