sahanlik
1. yapılarda kapı önünde, merdiven başlarında bulunan geniş yerlerdir...
2. sahanların konduğu kutu,bölme vs
3. internetten şahan ın skeçlerinin indirildiği klasöre konabilecek isim...
Alakalı olabilir!
- sahalin
- sahan
- sahane
- sahabi
- sahan altligi

nedir.Net