serbest
1. (bkz: kısıtlı) olmayan.
2. (bkz: serbest cagrisim)
3. serbest "başı bağlı" anlamına gelir (ser+best)*
osmanlı döneminde istanbulda sur içine işi olmayanı almazlarmış. bu yüzden satış yapmak için gelen tüccarlar vize alır gibi başlarını bağlarlarmış , bu sayede hem rahatça dolaşabiliyor hem de uzaktan askerler ve devlet adamları tarafından tanınıyorlarmış. zamanla başı bağlı anlamına gelen serbest kelimesi içeriye izin almadan (serbestçe) girenler için kullanılmaya başlanmış ve bu şekilde dilimize yerleşmiş.
4. (bkz: serbest meslek)
5. (bkz: sereserpe)*
6. 1) hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin.
2) tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür.
3) zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan.
4) bazı kurallara bağlı olmayan.
5) sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan.
6) ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın).
7) hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen.
8) rahat, özgür, bağımsız bir biçimde.

*
Alakalı olabilir!
- serbesti
- serbet
- serbest su
- serbessst
- serbest yuk

nedir.Net