serefname
1. bitlis hükümdarı şeref han tarafından kaleme alınmış bir eserdir.kürt tarihi hakkında önemli bilgiler içeren bu eser 1597 yılında yazılmıştır. orjinal metin farsça'dır. muhammed ali avni tarafından arapça'ya, ordanda m. emin bozarslan tarafından türkçe'ye tercüme edilmiştir. eserin türkçe çevirisinin 3. baskısı şu an piyasadadır.
2.
bu eserinde seref han kürtlerin dağınık kalmalarına ve devlet kuramamalarına sebep olarak bır rivayetten bahseder. bu rivayete göre peygamber ortaya çıkınca, cihan hükümdarları, kendisine itaatlerini bildirmek için elçiler göndermişler. türkistan'ın büyük hükümdarlarından oğuz han da bu arada kürt büyüklerinden buğduz adlı birini göndermiştir. hazreti peygamber bu korkunç yapılı elçinin dehşetli ve iğrenç haline şaşarak nefretle hangi kabileden geldiğini sorar. elçi kürt taifesinden olduğunu söyleyince, peygamber bu kavme devlet kurmak nasip olmasın, çünkü dünyanın başına bela olurlar diye beddua eder. onun için kürtlere devlet kurmak, saltanat sürmek nasip olmamıştır.
3. suya sabuna dokunmayan, saraydan çekinilerek yazılmış bir kitap.
Alakalı olabilir!
- serencam
- serenade
- serene
- serefe
- serenades

nedir.Net