sol milliyetci olamaz
1. sağ” ve “sol” deyimlerinin iktisadî mânâsından başka bir de ideolojik anlamı olduğu malûmdur. günümüzde iktisadî doktrinler 15. asırdaki tarikatlar gibi birbirine karıştığı halde fikriyat bakımından sağ ve sol hâlâ kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış durumdadır.

Çünkü iktisadî şekiller ve şartlar zamanla değişmekte, fakat “ülkü” sabit kalmaktadır. sosyal demokrat, hıristiyan sosyalist, cumhuriyetçi sosyalist, nasyonal sosyalist deyimleri bu tedâhüllerin örneğidir.

fikriyat (ideoloji) bakımından sağ ile solu birbirinden ayıran en kesin fark, sağın milliyetçi olmasına karşılık solun beynelmilelci karakterde bulunmasıdır.

milliyetçilik, tarihin binlerce yılda doğurduğu sosyal bir neticedir. binlerce yıllık hayatın kaynaştırdığı, her bakımdan birleştirdiği insan topluluklarının bu netice içinde yaşaması, onun nimetlerini gördüğü için milliyeti muhafaza uğrunda her fedakârlığa hazır bulunması da gayet normaldir. milliyet duygusu bu kadar kuvvetli olmasaydı tarihin korkunç bozgunlarını gören milletlerin hemen dağılması gerekirdi. böyle olmadığını, bozgunlardan sonra o toplumların daha kuvvetli olmak için nasıl çalıştığını 20. yüzyıl tarihi göstermiştir. bu konuda polonya ve almanya’yı örnek vermek kâfidir.

sol ise, iktisadî görüş olarak bazı noktalarda haklı bile bulunsa, tabiattaki galât-ı hilkatler gibi toplum hayatının bir yanlış yaratılmasından, marazî düşüncesinden başka bir şey değildir.

son zamanlarda görüldüğü gibi sola milliyetçilik demek milliyetçilik ile halkçılığı karıştırmaktan doğar. halkçılık, bugün yaşamakta olan yoksul tabakanın bolluğa kavuşmasını düşünmektir. milliyetçilik, dünü de içine alarak hem bugünü, hem yarını kapsayan bir büyüklük duygusudur.

solun “milliyetçilik” dediği “halkçılık” siyasî sınırların dışındaki soydaşlara karşı kör ve sağırdır. milliyetçilik ise, hangi devletin idaresinde olursa olsun bütün soydaşları düşünen, onları kurtarmak için her fedakârlığı göze alan, hayatın ve insanlığın mânâsını bu fedakârlıkta bulan ülküdür.

solculuk için hayat “ekonomik yaşantı”dan başka bir şey değildir. mazinin mirası, geleceğin büyüklüğü onun umurunda değildir. o, çok kazanmak, rahat edip eğlenmekten başka bir şey düşünmez. bunları ileri sürerken her toplumda bulunan vurguncuları öne sürerek bunları sağa mal etmeye çalışır.

milliyetçi olduğunu ileri süren “sol”, vaktiyle fransa ve İspanya’da görüldüğü gibi komünistlerle iş birliği yaparak “millî cephe” adı altında kendi toplumlarını kardeş kavgasına, kargaşalığa ve felâkete sürüklemekten çekinmeyen bir düşünce olduğuna göre, bunlara milliyetçi demek temelsiz ve gülünç bir iddiadan başka bir şey değildir...

(Ötüken, Şubat 1974, sayı:2)
atsız
2. milliyetçilik aslında her ulusun kendine ait bir üllkesi olması anlamına gelirken bizde biraz değişmiş ve en büyük türki milletidir, bir türk dünyaya bedeldir moduna girmiştir. milletini düşünmek, korumak ve sevmek manasında kullanıldığında ise sağın halkı ne kadar sevdiği göz önünde bulundurulunca en büyük yalan olan saptamadır. solcu fedakardır, ekonomik eşitlik de ister. sağcı ise güçlenmek, ezmek.
3. (bkz: dogu perincek)
4. (bkz: türk solu)
5. (bkz: ulusalci)
6. (bkz: bi siktir git)

bugün sağ, sol, yobazlar, dinciler, hepsi aynı edebiyatı yapmaktadırlar. nedir bu; fakiriz ama onurluyuz bizim olanı alacağız falan şeklinde. hepsinde düşman farklı olmakla beraber ezilen kümeler birbirlerine çok yakın hatta kesiştikleri yerler çok büyük olan kümelerdir. düşma da yani hakkı çalan da devlet, kapitalistler, zenginler, ab., ab taraftarları ot bok olabilir. bu manipulasyona göre değişir. ayarı veren hangi düşmanın kendine daha çok yararlı olacağına inanıyorsa odur düşman, emeği, hakkı alıp çalan götüren.

ama ezilen bellidir. burada az çok varoş olarak adlandırlan kesimlerden gelenlerin çoğunlukta olduğu üçgende tabanı oluşturan kesimdir bu. keza bunlardan iyi asker olur, bunlara demokratik hak özgürlük mücadelesi deyip, hiç bir şey vermesenizde zaten demokrasi ne, hak ne, nerde başlar nerde biter bilmezler. okuma yazma oranı, hadi öyle demeyelim de gazete kitap okuma oranı düşük olduğundan, harekete ve lidere karşı çıkma, rakip olma durumu olmaz.

böylece hareket sonuçta efendim bir solcu olur, bir milliyetçi. sonra hepsi birbirine karışır mı karışmaz. çünkü bu salak ülkede solcu solu bilmez, sağcı sağı. oysa bilseler, teorileri iyi olsa. öyle yarşsalar, rekabetten biz kazansak.

ama yok onun yerine 1974 te günahı ile sevabı ile yazılmış, aradan geçen yıllarda yazanın bile belki gazını yitirdiği yazıları yazalım.

uyanın artık. 1974 te adam aya gitti biz hala burdayız denirdi. şimdi adam götümüzün dibine yerleşti. sırada olma şansımız yapıp ettiklerimize kaldı. hala sağda soldasınız.
7. solun kendini ve ülkesini ezdirmemek uğruna sokaklara dökülmesi bu tezi çürütüyor. nitekim hiçbir sağ örgütün abd veya kapitalizm/emperyalizm karşıtı gösteriler yaptığı nadir bir durumdur veya hiç görülmez. neden? çünkü onlarda bir kaderizm vardır.. ülkenin başına çökerler ama elbet bu günler geçer deyip baştan savarlar ama sol öyle değildir.. sol bunun nedenini sorar, araştırır eziliyorsa ezdirmemeye çalışır. binlerce kişi soskaklara dökülüyorsa kendileri için değil ülkesi için bunu yapıyordur. gel görki bunu tv karşısında izleyen halkı anlat.. neymiş bunlar komunistmiş... hetşeye isyan ediyorlarmış, düzeni bozuyorlarmış... anlamıyorlar... 40 yıl öncede bunu anlamadılar hala da anlayamıyorlar..

cumhuriyet kurulduğundan bu güne bu ülkeyi nerdeyse sağ yönetmiştir... solun yönettiği yılları toplasanız 20 yılı geçmez... bu ülke bugun parasından 6 haneyi silmeyi çalışıyorsa geçmişe bakmak zorundadır..

solcuların sağcılardan daha ulusalcı olduğu reddedilemez.
8. (bkz: ne sağa ne sola yaranamamak/schlingel)

bir insan hem milliyetini, ülkesini canı gibi sevebilir; hem de sosyalist unsurlar taşıyabilir. tabii bir insanı illa bir gruba dahil göstermek isteyen bölücü düşünceli arkadaşlar bundan müthiş bir rahatsızlık duyarlar, o başka.

dolayısıyla yanlış bir önermedir.
Alakalı olabilir!
- sol frame in sahibi olmak
- sol kulagin cinlamasi
- sol frame in ingilizce ile dolmasi
- sol frame de ilk on baslikta entrynin olmasi
- sol framede baslik acacak yer olmamasi

nedir.Net