tac beyit
1. - kasidelerde şairin adının geçtiği beyit.

(bkz: taç)
(bkz: taç giymek)
(bkz: taç giyme töreni)
(bkz: taç yaprağı)
(bkz: taç yapraklı)
2. sairin mahlasinin bulundugu beyit.
3. genelde sonda bulunan şairin imzası **niteliği taşıyan beyit
Alakalı olabilir!
- tac yapragi
- tac yaprakli
- tac sovalyesi
- tac perde
- tac linen

nedir.Net