tefrit
1. küçültme, azaltma
2. herhangi bir konuda geride kalma, yeterli ölçüde olmama durumu, ifrat karşıtı. *
Alakalı olabilir!
- tefrisat
- tefrik
- tefrika
- tefris etmek
- tefriciye

nedir.Net