temelsiz
1. asilsiz. havada kalan.
2. 1) temeli olmayan. 2) gerçek veya sağlam olmayan, asılsız, yanlış. 3) asılsız olarak, gerçeğe aykırı bir biçimde. *
Alakalı olabilir!
- temel tasi
- temelli
- temel
- temel analiz
- temel reis

nedir.Net