ticaret
1. 1. türlü ürün, mal vb. alım satımı, tecim
2. kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği
3. bu etkinlikle ilgili bilim
4. alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kar
*

(bkz: ticarethane)
(bkz: ticaretgah)
(bkz: iç ticaret)
(bkz: dıs ticaret)
(bkz: ticaret limanı)
(bkz: ticaret filosu)
(bkz: ticaret merkezi)
Alakalı olabilir!
- ticaretgah
- ticarethane
- ticari
- ticari rusvet
- ticaret odasi

nedir.Net