toprak
1. yer kabugunun , toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla,çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü *
2. bir erkek ismi
3. bir kadın ismi
4. ondan mı geldik bilinmez ana ona döneceğimiz şey. sadık yar.
5. insanliga ve her seye hayat veren. hep kara olarak nitelendirilir.

(bkz: kara toprak)
6. insanoğluna cenabı allah tan hediye edilen bir hazine
(bkz: aşık veysel benim sadık yarim karatopraktır)
7. askerde "hemşehri" anlamında söz.

örnek cümle: "toprağım şafak kaç?"
8. (bkz: toprak sergen)
9. ayrıca 90 larda altay ve fenerbahçe'de oynamış bol saçlı sakallı eski futbolcu.
10. çince: yin
11. seramikten ilaça,kağıttan bankacılığa birçok işe el atan holding.(bkz: halis toprak)
12. askerlikte hemşehrilerin
-toprağım naber? şeklinde kullandıkları hitap kelimesi.
13. kayaçların parçalanması ile oluşan, içinde canlı kalıntıları barındıran yeryüzü örtüsüdür. içinde ve üzerinde geniş bir canlılar alemi barındırır. bitkilerin tutunup geliştiği bir ortamdır. canlıların besin kaynağıdır. ve içinde belli oranlarda hava, su bulundurur.

toprak oluşturan etmenler ise jenny'nin 1941'de yayınladığı "factors of soil formation" adlı eserinde şöyle sıralanmıştır :
1. iklim (cl)
2. anakaya (p)
3. topografya (r)
4. organizma (o)
5. zaman (t)
buna göre bu faktörlerin birbirleri arasındaki ilişkiler şu şekilde formulize edilmiştir :
s=f(cl+p+r+o+t)

bu faktörlere bağlı olarak çok çeşitli toprak türleri meydana gelmiştir. (bkz: toprak çeşitleri)
(bkz: pedoloji)
(bkz: toprak katları)
(bkz: horizon)
(bkz: pedon)
(bkz: pedounit)
14. (bkz: gley toprakları)
(bkz: soloncak topraklar)
(bkz: aluvyal topraklar)
(bkz: rendzinalar)
15. "zifiri bir halka idi toprak,
yıldızlara sığınırdı bazen..."

* *
16. "karnın yardım kazma ilen bel ilen,
yüzün yırttım tırnak ilen el ilen,
yine karşıladı beni deste gül ilen,
benim sadık yarim kara topraktır."
17. 3. element olarak bilinir.
18. yağmur düşer, etrafa bir koku yayılır. insana aşklarını hatırlatan, çocukluğuna döndüren, annesini özleten, işte toprak kokusudur o.
19. altında huzur vardır yaşlanmadan beklenmez,üstünde karmaşa hiç eksik olmaz öyle garip birşeydir.
20. toprak katı yeryüzünün gevşemiş, humus teşekkülü ve kimyasal ayrışma ile değişmiş olan, humuslaşma ve kimyasal ayrışma ürünlerinin taşınması ile değiştirilmiş olan kısmıdır. *
21. zola'nın bir romanıdır aynı zamanda.
Alakalı olabilir!
- toprak ana
- topraklama
- toprak ilmi
- toprakbank
- topragim

nedir.Net