turkisch
1. almancada türkce demektir.
Alakalı olabilir!
- turkish
- turkmisc
- turk is
- turkic
- turk isi

nedir.Net