westfalen
1. 1648 yılında otuz yıl savaşları sonrasında barış antlaşmasının imzalandığı kent almanya dadır.
Alakalı olabilir!
- western
- westfalen stadion
- westlife
- westfold
- westemnet

nedir.Net